Taisyklės

Paslaugų apmokėjimas, o vėliau ir suteikimas bus vykdomas užsiregistravus pirkėjui. Jo nurodytais kontaktais bus siunčiamas patvirtinimas apie nupirktą paslaugą. Taip pat bus suderinamas laikas jos suteikimui. Jei klientas liks nepatenkintas paslauga, jam bus garantuojamas pilnas mokėjimo grąžinimas. Klientui reikės raštiškai nurodyti priežąstį kodėl jam paslauga netiko.