Pirkimo sąskaitų suvedimas
Įgaliojimų institucijoms parengimas
Sutrumpinta apskaitos politika